KONTAKT

Vlasnik: Zaninović Lina

Adresa:
Sveta Nedjelja-Jagodna

Telefon:

zimi: + 385 (0) 21 745 742
ljeti: + 385 (0) 21 745 775
mob: +385(91) 898 2546

E-mail: info@kamplili.hr